Μόνο για Μέλη του Επιμελητηρίου:
Αίτηση επαναφοράς κωδικού για τις
υπηρεσίες του e-Επιμελητήριο

Εφόσον έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να κάνετε νέα αίτηση για να σας σταλεί νέος κωδικός χρήσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε να ταυτοποιηθούν με τα αντίστοιχα που τηρεί το Επιμελητήριο στα μητρώα του.
Παρακαλώ περιμένετε...

Για να είναι έγκυρη η διαδικασία θα πρέπει να συμπληρώσουν επίσης και τη συνημμένη Αίτηση Εγγραφής πιστοποιημένου / ταυτοποιημένου χρήστη, την οποία θα πρέπει να υπογράψουν και να αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά στο info@prevezachamber.gr, είτε με τηλεμοιοτυπία στον αριθμό φαξ 2682029283. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, το Επιμελητήριο αποστέλλει στη συμπληρωμένη ηλ. διεύθυνση (e-mail) της Αίτησης Εγγραφής τον Κωδικό αριθμό PIN.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος-επιχείρηση δε διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση (eMail) ή φαξ, μπορεί να προσκομίζει αυτοπροσώπως στο Επιμελητήριο Πρέβεζας (Δωδώνης 47) την υπογεγραμμένη Αίτηση Εγγραφής και ακολούθως να λαμβάνει τον κωδικό αριθμό PIN.

Αίτηση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Γράψτε εδώ το δεύτερo ψηφίο
του αριθμού 4721184223
Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί για την υποβολή
της αίτησης ΜΟΝΟ μία φορά και περιμένετε
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119