Μόνο για Μέλη του Επιμελητηρίου:
Αίτηση απόδοσης κωδικού για τις
υπηρεσίες του e-Επιμελητήριο

Τα μέλη του Επιμελητηρίου που δεν έχουν εγγραφεί στο e-Επιμελητήριο μπορούν να χρησιμοποιήσουν την φόρμα αίτησης κωδικού, ώστε να τους αποσταλεί ο κωδικός χρήσης.

Παρακαλώ περιμένετε...

Για να είναι έγκυρη η διαδικασία θα πρέπει να συμπληρώσουν επίσης και τη συνημμένη Αίτηση Εγγραφής πιστοποιημένου / ταυτοποιημένου χρήστη, την οποία θα πρέπει να υπογράψουν και να αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά στο info@prevezachamber.gr, είτε με τηλεμοιοτυπία στον αριθμό φαξ 2682029283. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, το Επιμελητήριο αποστέλλει στη συμπληρωμένη ηλ. διεύθυνση (e-mail) της Αίτησης Εγγραφής τον Κωδικό αριθμό PIN.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος-επιχείρηση δε διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση (eMail) ή φαξ, μπορεί να προσκομίζει αυτοπροσώπως στο Επιμελητήριο Πρέβεζας (Δωδώνης 47) την υπογεγραμμένη Αίτηση Εγγραφής και ακολούθως να λαμβάνει τον κωδικό αριθμό PIN.

Αίτηση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Το ονοματεπώνυμο σας:*
Επωνυμία επιχείρησης:*
Α.Φ.Μ.:*
Τηλέφωνο:*
Διεύθυνση:*
Δήμος:*
Τ.Κ.:*
Ιστοσελίδα:
eMail:*
Έλεγχος ασφάλειας: Γράψτε εδώ το δεύτερo ψηφίο
του αριθμού 3232472429
Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί για την υποβολή
της αίτησης ΜΟΝΟ μία φορά και περιμένετε
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ