Μόνο για Μέλη του Επιμελητηρίου:
Αίτηση απόδοσης κωδικού για τις
υπηρεσίες του e-Επιμελητήριο

Τα μέλη του Επιμελητηρίου που δεν έχουν εγγραφεί στο e-Επιμελητήριο μπορούν να χρησιμοποιήσουν την φόρμα αίτησης κωδικού, ώστε να τους αποσταλεί ο κωδικός χρήσης.

Παρακαλώ περιμένετε...

Για να είναι έγκυρη η διαδικασία θα πρέπει να συμπληρώσουν επίσης και τη συνημμένη Αίτηση Εγγραφής πιστοποιημένου / ταυτοποιημένου χρήστη, την οποία θα πρέπει να υπογράψουν και να αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά στο info@prevezachamber.gr, είτε με τηλεμοιοτυπία στον αριθμό φαξ 2682029283. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, το Επιμελητήριο αποστέλλει στη συμπληρωμένη ηλ. διεύθυνση (e-mail) της Αίτησης Εγγραφής τον Κωδικό αριθμό PIN.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος-επιχείρηση δε διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση (eMail) ή φαξ, μπορεί να προσκομίζει αυτοπροσώπως στο Επιμελητήριο Πρέβεζας (Δωδώνης 47) την υπογεγραμμένη Αίτηση Εγγραφής και ακολούθως να λαμβάνει τον κωδικό αριθμό PIN.

Αίτηση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Γράψτε εδώ το έβδομo ψηφίο
του αριθμού 6765835868
Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί για την υποβολή
της αίτησης ΜΟΝΟ μία φορά και περιμένετε
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119